Smutnieradosny

108 tekstów – auto­rem jest Smut­niera­dos­ny.

Jak to jest, że jeszcze Cię nie mam, a już boję się, że Cię stracę? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 czerwca 2011, 17:49

The lonely lover under the grey sky

La­tely my days are so empty.
The grass and the sky are grey.
I need your touch
And I need your smile
But you are hun­dreds of mi­les away.
I ne­ver thou­ght I'd miss you much,
My wrong [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 czerwca 2011, 00:09

Cza­sem war­to zmoknąć łza­mi, by później móc suszyć się słońcem serc... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 maja 2011, 18:42

Często uwiel­biamy tych, którzy trak­tują nas jak śmieci, nie zwra­cając uwa­gi na tych, którzy nas szczerze kochają... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 maja 2011, 00:23

Niektórzy ateiści mają czul­sze "su­mienia" niż nieje­den wierzący w boga/ów... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 stycznia 2011, 09:01

To praw­da, że nie is­tnieje miłość za pieniądze, ale is­tnieje miłość do pieniędzy. Kup za­tem so­bie ko­bietę i okłamuj sa­mego siebie, że cię kocha. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 grudnia 2010, 01:08

Kościół potępia za­bobo­ny, sam będąc nośni­kiem ba­jek i fantazji. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 grudnia 2010, 06:21

Bóg stworzył mężczyznę i... ko­bietę. Lecz mężczyz­na przechyt­rzył Bo­ga i zna­lazł sposób, by nie piep­rzyć się z włas­nym żebrem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 listopada 2010, 01:56

W dzi­siej­szych cza­sach w sztu­ce jed­nym z naj­ważniej­szych ta­lentów jest ta­lent do zdo­bywa­nia pieniędzy. Niestety... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 listopada 2010, 02:21

Ludzkość będzie is­tnieć dopóki w os­tatniego człowieka głowie myśli będą się kłębić (praw­do­podob­nie o końcu świata). 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 listopada 2010, 03:26
Smutnieradosny

Osobnik nie został jeszcze opisany...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność